Vítejte na stránce 2.B


Jak vypadají naše školní dny?

Vybalování a úklid věcí, učení, svačinka, cvičení, zpívání, kreslení, hry, vycházky a pohyb venku, oběd v jídelně a různé zajímavé a naučné akce. V letošním roce naši činnost obohatíme i o návštěvy plaveckého bazénu v blízkých Neratovicích, a to v rámci plaveckého kurzu.

Co už jsme zvládli.

Umíme si nachystat věci na hodinu, převléci se do tělocviku, víme jak se chovat na ulici a ve školní jídelně. Známe pravidla silničního provozu. Nemáme strach z věcí, které jsou pro nás nové.

Všichni krásně čteme, a to nám dovoluje seznamovat se s mnoha zajímavými příběhy, které nám nabízejí knížky a časopisy.

Orientujeme se v číselné řadě do 20 a chystáme se na stovku. Bez problémů si poradíme s porovnáváním čísel, dopočítáváním do počtu, slovními úlohami a mnoha dalšími matematickými operacemi.

Také jsme dobře připravení na praktické činnosti, které na nás venku čekají. Známe hodiny. Umíme pracovat s penězi, víme kolik zaplatit za drobné věci. Seznamujeme se s geometrií.

Zbytečné obavy.

Když se otočíme za sebe a vzpomeneme na začátek první třídy, jsme často sami překvapeni, co vše nás první třída naučila, kolik překážek jsme překonali. Jsme nadšeni, že nás ta "práce" většinou také moc bavila. Všechna ta námaha je navíc odměňována zajímavými projekty, akcemi a výlety.

Nejsme na to sami.

Ve všem nám stále pomáhá paní učitelka Míša a hodné paní vychovatelky ze školní družiny, trpěliví rodiče a ochotní starší sourozenci a kamarádi.

Našli jsme tu i nové přátele a do druhé třídy vkročili již jako sehraný kolektiv. U kamarádů ve třídě hledáme partnerství ve hře, pomoc a radu, oporu i běžnou denní zábavu.

Všichni se moc těšíme na nové věci, které nám přinese 2. třída!

    "My jsme 2.B!!"        


"O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde si je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě."

Robert Fulghum