"Naše duše má od přírody vrozenou touhu po vědění a pozorování." PlútarchosŠkolní týden 14. 5. - 18. 5.

ČJ

- věta jednoduchá, souvětí 

- velká písmena 

- slovní druhy - poznávání a užití

- slova s dě, tě, ně , bě, pě, vě, mě

- psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, diktát slov a krátkých vět, četba

M

- násobilka 2 a 3 

- jednotky hmotnosti a objemu 

- sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

- tvorba a řešení slovních úloh

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 100)


Školní týden 16. 4. - 20. 4.

17. 4. - PLANETÁRIUM

ČJ

- vlastní jména

- slovní druhy - poznávání a užití

- slova s dě, tě, ně , bě, pě, vě, mě

- psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, diktát slov a krátkých vět, četba

M

- násobení a dělení dvěma 

- sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

- tvorba a řešení slovních úloh

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 100)


Školní týden 9. 4. - 13. 4.

ČJ

- slovní druhy - jejich poznávání a užití

- slova s dě, tě, ně , bě, pě, vě, mě

- psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, diktát slov a krátkých vět, četba

M

- násobky dvou

- 1 pár = 2 kusy 

- sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

- tvorba a řešení slovních úloh

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 100)


Školní týden 2. 4. - 6. 4.

2. 4. - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

ČJ

- slovní druhy - spojky 

- slova s dě, tě, ně , bě, pě, vě, mě

- psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, diktát slov a krátkých vět, četba

M

- příprava násobení

-  násobky dvou 

- sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

- tvorba a řešení slovních úloh

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 100)


Školní týden 26. 3. - 30. 3.


29., 30. 3. - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 

ČJ

- slovní druhy - předložky 

- slova s dě, tě, ně , bě, pě, vě, mě

- psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, diktát slov a krátkých vět, četba

M

- sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

- příklady se závorkou, příklady se dvěma závorkami

- práce s číselnou osou

- číselné řady

- tvorba a řešení slovních úloh

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 100)


Školní týden 19. 3. - 23. 3.

ČJ

- slovní druhy - slovesa

- slova s dě, tě, ně , bě, pě, vě, mě

- psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, diktát slov a krátkých vět, četba

M

- sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

- příklady se závorkou, příklady se dvěma závorkami

- práce s číselnou osou

- číselné řady

- tvorba a řešení slovních úloh

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 100)

PRV

- minulost a současnost 


Školní týden 12. 3. - 16. 3.

ČJ

- slovní druhy - podstatná jména 

- slova s dě, tě, ně , bě, pě, vě, mě

- psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, diktát slov a krátkých vět, četba

M

- jednotky času (hodina, minuta, sekunda)

- sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

- příklady se závorkou, příklady se dvěma závorkami

- práce s číselnou osou

- slovní úlohy

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 100)

PRV

- části dne


Školní týden 5. 3. - 9. 3.

ČJ

- slova s dě, tě, ně , bě, pě, vě, mě

- psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, různé tvary slov

- dělení hlásek

- psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, diktát slov a krátkých vět, četba

M

- sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

- příklady se závorkou, příklady se dvěma závorkami

- práce s číselnou osou

- slovní úlohy

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 100)

PRV

- měsíce v roce, části dne 


Školní týden 26. 2. - 2. 3.

ČJ

- psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, různé tvary slov

- dělení hlásek

- psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, diktát slov a krátkých vět, četba

M

- sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

- příklady se závorkou, příklady se dvěma závorkami

- práce s číselnou osou

- slovní úlohy

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 100)

PRV

- roční období, měsíce v roce Školní týden 19. 2. - 23. 2.


JARNÍ PRÁZDNINY 


Školní týden 12. 2. - 16. 2.

BAREVNÝ TÝDEN (červené pondělí, žluté úterý, modrá středa, černý čtvrtek a duhový pátek) 

ČJ

- psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, různé tvary slov

- dělení hlásek

- psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, četba

M

- sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

- příklady se závorkou, příklady se dvěma závorkami 

- práce s číselnou osou 

- slovní úlohy 

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 100)

PRV

Naše těloŠkolní týden 5. 2. - 9. 2.

ČJ

- psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, různé tvary slov

- dělení hlásek

- psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, četba

M

- sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

- příklady se závorkou, příklady se dvěma závorkami 

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 100)

PRV

Nemoc, úraz, péče o naše zdraví Školní týden 29. 1. - 2. 2.

2.2. - POLOLETNÍ PRÁZDNINY

ČJ

- psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, různé tvary slov

- dělení hlásek

- psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, četba

M

- geometrické útvary, rýsování (práce s pravítkem), bod, přímka, úsečka

- porovnávání délek

- sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

- příklady se závorkou

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 100)

PRV

Naše tělo
Školní týden 22. 1. - 26. 1.

ČJ

- dělení hlásek

- psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, četba krátkých textů

M

- geometrické útvary, rýsování (práce s pravítkem), bod, přímka, úsečka 

- porovnávání délek

- sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 100)

PRV

Naše tělo

Ochutnávka ovoce Školní týden 15. 1. - 19. 1.

ČJ

- dělení hlásek

- psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, četba krátkých textů

M

- rýsování (práce s pravítkem), bod 

- porovnávání délek

- značení na číselné ose (0 - 100)

- číselné řady

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 100)

PRV

Zvířata v zimě


Školní týden 8. 1. - 12. 1.

ČJ

- dělení hlásek

- psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách 

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, četba krátkých textů

M

- jednotky délky (mm, cm, m) 

- porovnávání délek

- sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

- značení na číselné ose

- číselné řady

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 100)

PRV

Místo, kde žijeme - naše vlast 


Školní týden 1. 1. - 5. 1.

ČJ

- slabiky se slabikotvorným r, l, m

- dělení hlásek 

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, četba krátkých textů

M

- desítky a jednotky do sta, sčítání bez přechodu přes desítku

- značení na číselné ose

- číselné řady

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 100)

PRV

Místo, kde žijeme - domov 


Školní týden 11. 12. - 15. 12.

ČJ

- slabiky se slabikotvorným r, l, m 

- samohlásky 

- souhlásky - dělení (tvrdé, měkké, obojetné)

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, četba krátkých textů

M

- desítky a jednotky do sta, sčítání bez přechodu přes desítku

- sčítání a odčítání s přechodem desítky do 20

- značení na číselné ose

- číselné řady

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 20)

PRV

- domácí zvířata 


Školní týden 4. 12. - 8. 12.

ČJ

- užití a psaní u, ú, ů

- dvojhlásky

- samohlásky krátké a dlouhé 

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, četba krátkých textů

M

- desítky a jednotky do sta, odčítání bez přechodu přes desítku 

- sčítání a odčítání s přechodem desítky do 20

- značení na číselné ose

- číselné řady

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 20)

PRV

- rodina


Školní týden 27. 11. - 1. 12.

ČJ

- samohlásky krátké a dlouhé

- užití a psaní u, ú, ů

- dělení slov na konci řádku

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, četba krátkých textů

M

- desítky a jednotky do sta, porovnávání čísel

- sčítání a odčítání s přechodem desítky do 20

- značení na číselné ose

- číselné řady

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 20)

PRV

- rodina


Školní týden 20. 11. - 24. 11.

ČJ

- samohlásky krátké a dlouhé

- dělení slov na konci řádku

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, četba krátkých textů

M

- počítání se závorkou

- desítky a jednotky do sta

- sčítání a odčítání s přechodem desítky do 20

- značení na číselné ose

- číselné řady

- rozklady čísel

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 20)

PRV

- ovoce a zelenina, podzim - opakování

Novinky


Školní týden 13. 11. - 17. 11.


15. 11. - TŘÍDNÍ SCHŮZKY (od 16:30, pro rodiče s dětmi v jiných třídách na 1. stupni je možná individuální konzultace od 16:00) 

16. 11. ŘEDITELSKÉ VOLNO

17. 11. STÁTNÍ SVÁTEK 

ČJ

- slova citově zabarvená

- slova nadřazená, podřazená a souřadná

- druhy vět

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, četba krátkých textů

M

- počítání do 100 - po desítkách

- sčítání a odčítání s přechodem desítky do 20

- značení na číselné ose

- číselné řady

- rozklady čísel

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 20)

PRV

- ovoce a zelenina


Školní týden 6. 11. - 10. 11.

ČJ

- slova mnohoznačná

- slova nadřazená, podřazená a souřadná

- druhy vět

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, četba krátkých textů

M

- počítání do 100 - po desítkách

- sčítání a odčítání s přechodem desítky do 20

- značení na číselné ose

- číselné řady

- rozklady čísel

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 20)

PRV

- savci a ptáci 


Školní týden 30. 10. - 3. 11.

ČJ

- slova stejného nebo podobného významu (synonyma) 

- slova opačného významu (antonyma)

- druhy vět 

- pořádek slov ve větě, pořádek vět v textu

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, četba krátkých textů

M

- sčítání a odčítání do 20

- rozklady čísel

- zápis, tvorba a řešení slovních úloh

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 20)

PRV

- podzim, rostliny a houby 


Školní týden 23. 10. - 27. 10.

26., 27. 10. - PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

ČJ

- druhy vět 

- pořádek slov ve větě, pořádek vět v textu

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, četba krátkých textů

M

- sčítání a odčítání do 20

- rozklady čísel

- zápis a řešení slovních úloh

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 20)

PRV

- 28. října 


Školní týden 16. 10. - 20. 10.

ČJ

- druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací), znaménka, poznávání vět, tvorba, opis

- pořádek slov ve větě, pořádek vět v textu

- slova opačného významu

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, četba krátkých textů

M

- sčítání a odčítání do 20

- rozklady čísel

- zápis a řešení slovních úloh

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 20)

PRV

- podzim 


Školní týden 9. 10. - 13. 10.

ČJ

- pořádek slov ve větě, pořádek vět v textu

- druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací), jejich poznávání, tvorba, opis

- slova opačného významu

- vlastní jména, psaní vlastních jmen

- řazení slov podle abecedy

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, četba krátkých textů

M

- sčítání a odčítání do 20

- rozklady čísel

- zápis a řešení slovních úloh

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 20)

PRV

- pravidla silničního provozu, cesta do školy, škola a třída (souhrn probrané látky)

- příprava do školy 

Školní týden 2. 10. - 6. 10.

ČJ

 - ABECEDA, práce s textem, řazení slov podle abecedy

- slova opačného významu

- vlastní jména, psaní vlastních jmen

- řazení slov ve větě, řazení vět v textu

Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, četba krátkých textů 

M

- sčítání a odčítání do 20

- rozklady čísel

- zápis a řešení slovních úloh

Doporučená domácí příprava: počítání zpaměti (příklady na +, - do 20)

PRV

- dopravní prostředky